วอนสื่อหยุด

เรียนคนวงการมวยทุกท่านด้วยความเคารพ ผมไม่ได้โยนความผิดให้นายสนามมวย มีคนโทรมาหาผมถามว่า ผอ วิบูณใช่ใหมครับผมตอบว่าใช่ครับเขาบอกว่าขอถามถึงหนังสือลงวันที่ 4 ท่านลงนามเองใช่หรือไม่ผมถามเรื่องอะไรครับเรื่องขอความร่วมมือมาตราการระยะเร่งด่วนแก้ปัญหาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ผมตอบว่าใช่ครับ แค่นั้นเอง

     แต่เรียนคนวงการมวยทุกท่านด้วยความเคารพผมไม่เห็นด้วยกับสื่อมวลชนที่ออกมีตีคนวงการมวยเช่นนี้ตีเพื่ออะไรทำไมไม่ช่วยกันหาแนวทางป้องและแก้ปัญหาดีใหม ส่วนสนามมวยเขาคุณูปการกับคนวงการมวยมาหลายชั่วอายุคนรุ่นสู่รุ่นไม่เคยทำความเดือดร้อนให้สังคม. ภาครัฐบาลก็ไม่เคยให้การอุดหนุนสนามมวย ซึ่งสนามทำให้วงการมวยยึดเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งของคนไทยเลี้ยงครอบครัว ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้สังคม และประเทศชาติ มีแต่ต่างชาติเขาสนใจมวยไทยคนไทยแท้ๆเคยใส่ใจใหมทั้งที่นักมวยบางคนสร้างชื้อเสียงให้ประเทศและนำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศยังไม่พอจะเหียบย้ำกันเพื่ออะไรครับ(ผมก็เดือดพอกับคนมวยครับ)